TRIẾT LÝ KINH DOANH

TẦM NHÌN

Đến năm 2025, VBOX sẽ trở thành công ty sản xuất hộp bao bì cao cấp hàng đầu tại Việt Nam đầu tư chuyên sâu vào nghiên cứu và công nghệ kỹ thuật, nhằm sáng tạo ra những tác phẩm mang lại giá trị cao cho khách hàng và xã hội.

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để: Sản phẩm hoàn hảo hơn, Khách hàng hài lòng hơn và giúp cho người lao động hạnh phúc.

 

SỨ MỆNH

Đây là sứ mệnh mà VBOX đã theo đuổi với mong muốn đóng góp cho xã hội những sản phẩm ngày càng hoàn hảo hơn, mang lại thành công cho mỗi Khách hàng của VBOX để từ đó có thể giúp cho mỗi người lao động của chúng tôi được hạnh phúc. Khi những người lao động hạnh phúc, nhiều gia đình hạnh phúc, nhiều doanh nghiệp thành công cũng là giải pháp xây dựng một xã hội hạnh phúc và một đất nước phát triển.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Như một vòng trong tất yếu, chuỗi giá trị mà VBOX xây dựng khép kín với bắt đầu từ đội ngũ và kết thúc cũng là đội ngũ. Chúng tôi theo đuổi chiết lý lấy Con người làm trung tâm và Chất lượng là đích đến.

Ở VBOX, chúng tôi khuyến khích tinh thần Sáng tạo và Sáng tạo không ngừng bởi vì, trong tốc độ phát triển của xã hội và đặc thù ngành nghề đòi hỏi mỗi thành viên của VBOX phải liên tục nỗ lực thì mới có thể có được những sản phẩm hoàn hảo. Từ đó mới có thể đáp ứng được mong muốn của khách hàng và theo đuổi được mục tiêu thỏa mãn khách hàng. Để rồi khi khách hàng được hài lòng, doanh thu tăng trưởng, nội bộ đồng thuận, Yêu thương chia sẻ. Lúc ấy chúng tôi sẽ trở thành một cộng đồng với những Thành viên Hạnh phúc.

 

TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Chất lượng và uy tín là nền tảng để phát triển

Chúng tôi hiểu rằng, với một doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững thì việc giữ gìn Chất lượng và Uy tín phải được thấm nhuần đến mọi thành viên. Mỗi một hành động, một kế hoạch, một chiến lược đều phải được xây dựng trên nền tảng của Chất Lượng và Chữ tín.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ - Đồng lòng - Trách nhiệm - Cam kết - Chính trực

Văn hóa VBOX được hình thành từ những năm đầu thành lập. Sau 25 năm hoạt động, chúng tôi nhận ra những giá trị căn bản tạo nên một cộng đồng lớn mạnh. Mỗi thành viên đều sẵn sàng Chia sẻ khi và chỉ khi họ biết yêu thương, trách nhiệm với đồng nghiệp. Cùng nhau Đồng lòng hướng đến mục tiêu chung và Cùng phát triển trường tồn cùng doanh nghiệp.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận